Regulamin Bloga i Publikowania Komentarzy

§ 1 Zasady Ogólne

 1. Administratorem bloga i usługodawcą w rozumieniu ustawy z  dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną jest Małgorzata Gutral, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą IGAL PROJECT Małgorzata Gutral, z siedzibą przy ul. Wrębowa 10F/58, 44-270 Rybnik
 2. Administrator zastrzega, że główną formą kontaktu z Użytkownikiem jest forma mailowa – kontakt@osmykolorteczy.pl
 3. Usługobiorcą, czyli Użytkownikiem jest każdy użytkownik internetu przeglądający i korzystającay ze strony  www.osmykolorteczy.pl oraz jej zasobów.
 4. Administrator jest podmiotem posiadającym wszelkie prawa do zasobów (treści, zdjęć, grafik), chyba, że określono inaczej.
 5. Wszelkie treści i fotografie objęte są ochroną prawa autorskiego i nie należy kopiować ich bez wyraźnej zgody Administratora.
 6. Korzystanie z bloga jest możliwe przy pomocy urządzeń z dostępem do internetu typu laptop, komputer, smartfon, tablet, z zainstalowaną przeglądarką internetową.
 7. Prawidłowe wyświetlanie bloga może wymagać zaakceptowania niezbędnych plików cookies.
 8. Szczegóły dotyczące niezbędnych plików cookies zasady ich przetwarzania i przechowywania znajdują się w Polityce Prywatności bloga.
 9. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Użytkownikiem i Administratorem zostaje zawarta w chwili wejścia na blog i rozpoczęcia korzystania z jego zasobów. Ww umowa trwa do chwili zakończenia korzystania ze strony tj. zamknięcia jej karty w przeglądarce.
 10. Jeżeli na Blogu będą oferowane treści odpłatne, Użytkownik zostanie poinformowany o warunkach zawarcia umowy w chwili zgłoszenia zainteresowania takimi treściami, przed zawarciem ww. umowy.
 11. Administrator zastrzega sobie możliwość czasowego wyłączenia dostępu do bloga bez podania przyczyny, a także informuje o możliwych przerwach konserwacyjnych lub modernizacyjnych bloga lub jego wybranych elementów.
 12. Administrator informuje, że na blogu mogą znajdować się treści lub artykuły o charakterze reklamowym, w tym treści sponsorowane. Użytkownik zostanie poinformowany o zaistnieniu takiego faktu odpowiednim komunikatem.
 13. Użytkownik ma możliwość przesyłania mailowych wiadomości do Administratora.
 14. Użytkownik ma możliwość wydrukowania udostępnianego na blogu przepisu kulinarnego lub zapisaniu go na dysku wyłącznie w ramach dozwolonego użytku prywatnego.
 15. Użytkownik ma prawo nieodpłatnie korzystać z Newslettera oraz innych udostępnionych funkcjonalności – zasady i zakres przechowywania i przetwarzania danych dostępne w Polityce Prywatności

§ 2 Publikowanie Komentarzy

 1. Użytkownik ma prawo komentować poszczególne wpisy i strony bloga, o ile taka możliwość została udostępniona. W zależności od charakteru komentarza może on zostać opublikowany niezwłocznie lub zostać przesłany do moderacji.
 2. Komentarze Użytkownika powinny być w miarę możliwości merytoryczne, nawiązywać do komentowanych treści i nie mogą naruszać ogólnie przyjętych zasad społecznych, netykiety oraz litery prawa.
 3. Użytkownik, dodając komentarz zgadza się z treścią niniejszego regulaminu.
 4. Po zatwierdzeniu komentarza Użytkownik nie ma możliwości modyfikacji, ani usunięcia przesłanych treści.
 5. Użytkownik dodaje komentarz na własną odpowiedzialność.
 6. Administrator zastrzega sobie możliwość moderacji, blokowania lub usuwania w części lub całości komentarzy zawierających wulgaryzmy, ataki personalne, komentarze obraźliwe wobec autora lub innych Użytkowników, zawierające treści reklamowe lub kryptoreklamę, komentarze nieodnoszące się w żaden sposób do tematu, treści powielone w jednym lub wielu postach, zawierające linki do innych stron/czasopism/organizacji w celu ich zareklamowania/kryptoreklamy itp.
 7. Administrator nie ma obowiązku informować Użytkownika o blokadzie, usunięciu lub poddaniu moderacji dodanego komentarza.
 8. Administrator nie ma obowiązku publikowania każdego dodanego przez Użytkownika komentarza.
 9. Sprawy sporne rozstrzyga Administrator.

§ 3 Postanowienia końcowe

 1. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z powyższym regulaminem, powinien bezzwłocznie zaprzestać korzystania z bloga.
 2. Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Jeżeli zmiany będą dotyczyły kwestii istotnych, Użytkownik zostanie o nich poinformowany na 14 dni przed wejściem zmian w życie.
 3. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie www.osmykolorteczy.pl
Close
Ósmy Kolor Tęczy © Copyright 2022. All rights reserved.
Close