Polityka prywatności i plików cookies

Treść poniższej polityki prywatności oraz plików cookies opisuje zasady zarządzania oraz przechowywania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies oraz innych technologii w ramach witryny www.osmykolorteczy.pl, zwana dalej Stroną.

Administratorem strony jest IGAL PROJECT Małgorzata Gutral, ul. Wrębowa 10F/58, 44-270 Rybnik NIP: 6422754836, REGON: 361873441; reprezentowana przez Małgorzatę Gutral, zwaną dalej Administratorem. Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem email: kontakt@osmykolorteczy.pl.

§ 1
Dane osobowe

 1. Użytkownik (Podmiot korzystający z funkcjonalności Strony, zwany dalej Użytkownikiem) ma prawo przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi poprzez wypełnienie dostępnych na Stronie formularzy – np formularz zapisu do bezpłatnego newslettera, a także innymi środkami na potrzeby realizacji zamówień oraz oferowanych usług.
 2. Administrator Strony jest jednocześnie Administratorem danych osobowych Użytkownika.
 3. Dane przekazane w ramach formularza zapisu na bezpłatny newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi cyklicznych wiadomości email o nowościach na Stronie.
 4. Dane przekazane na potrzeby zamówień oraz oferowanych usług są przetwarzane w celu poprawnej realizacji działań wynikających z umowy oraz generowania i przesyłania faktur VAT.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu, jakim jest wysyłka i obsługa newslettera.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych danych osobowych innym podmiotom i gwarantuje ich poufność oraz ochronę przed dostępem osób nieupoważnionych.
 7. Użytkownik ma do dostępu wgląd do swoich danych osobowych, możliwość ich zmiany, żądania usunięcia lub ograniczenia dalszego przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody na dalsze przetwarzanie przesłanych danych osobowych. Użytkownik ma także prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych.
 8. Administrator informuje Użytkownika, że dane osobowe przekazane poprzez formularz zapisu na newsletter, zapisywane są w poufnej bazie danych, zlokalizowanej na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki. Wynika to z faktu korzystania z systemu mailingowego MailChimp.
 9. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom: Etop sp . z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 200 – firma hostingowa; Rocket Science Group // 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 – system mailingowy MailChimp;  IFIRMA SA, ul. Grabiszyńska 241 B53-234 Wrocław –  system do generowania faktur VAT za zamówione usługi; BIURO OBSŁUGI BHP STRZAŁKA, ul. Kardynała Kominka 44, 44-217 Rybnik.

§ 2
Pliki cookies i inne technologie

 1. Na Stronie wykorzystuje się pliki cookies ( tzw ciasteczka) – są to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu  końcowym Użytkownika w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony, a także w celach statystycznych i marketingowych.
 2. W ramach Strony stosuje się także inne technologie – narzędzia do mierzenia statystyk Strony Google Analytics; piksel konwersji Facebooka.
 3. Użytkownik ma możliwość zablokowania przechowywania plików cookies za pośrednictwem konfiguracji swojej przeglądarki internetowej, jednak w takim przypadku korzystanie ze Strony może być utrudnione, a w niektórych przypadkach uniemożliwione.
 4. Użytkownik ma prawo do usunięcia uprzednio zapisanych plików cookies w każdym momencie, poprzez zastosowanie odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej.

§ 3
Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników, np wysyłanie komentarzy, są zapisywane w logach serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 2. Logi obejmują m.in. czas i datę wystąpienia czynności, adres IP Użytkownika, czy informacje o systemie operacyjnym oraz przeglądarce internetowej.
 3. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z funkcjonalności Strony i nie służą do ich identyfikacji. Wykorzystuje się je wyłącznie w celu prawidłowego zarządzania Stroną oraz obsługi usług hostingowych.
 4. Zawartość logów serwera nie jest udostępniana nikomu, poza osobami upoważnionymi do zarządzania serwerem.

 

Close
Ósmy Kolor Tęczy © Copyright 2022. All rights reserved.
Close